element.hasAttributeNS

Podsumowanie

hasAttributeNS zwraca wartość logiczną oznaczającą, czy bieżący element ma określony atrybut.

Składnia

wynik =element.hasAttributeNS(przestrzeńNazw,nazwaLokalna)
 • wynik to wartość logiczna - true lub false.
 • przestrzeńNazw to ciąg znaków określający przestrzeń nazw atrybutu.
 • nazwaLokalna to nazwa atrybutu.

Przykład

// sprawdza czy jest taki atrybut
// przed nadaniem mu wartości
var d = document.getElementById("div1");
if (d.hasAttributeNS(
    "http://www.mozilla.org/ns/specialspace/",
    "special-align")) {
  d.setAttribute("align", "center");
}

Uwagi

Metody DOM do obsługi atrybutów to:

DOM Level 1 (brak obsługi przestrzeni nazw, najczęściej używane) DOM Level 2 (obsługa przestrzeni nazw) DOM Level 1 - praca bezpośrednio z węzłami Attr (rzadko używane) DOM Level 2 - praca bezpośrednio z węzłami Attr, z obsługą przestrzeni nazw (rzadko używane)
setAttribute (DOM 1) setAttributeNS setAttributeNode setAttributeNodeNS
getAttribute (DOM 1) getAttributeNS getAttributeNode getAttributeNodeNS
hasAttribute (DOM 2) hasAttributeNS - -
removeAttribute (DOM 1) removeAttributeNS removeAttributeNode -

Specyfikacja