mozilla
Wyniki wyszukiwania

  element.getAttributeNodeNS

  UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
  Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
  Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.

  Podsumowanie

  Zwraca węzeł Attr dla atrybutu z daną przestrzenią nazw i nazwą.

  Składnia

  attributeNode = element.getAttributeNodeNS(namespace,nodeName) 
  
  • attributeNode jest węzłem określonego atrybutu.
  • namespace jest łańcuchem znaków określającym przestrzeń nazw atrybutu.
  • nodeName jest łańcuchem znaków określającym nazwę atrybutu.

  == Przykład == TBD The example needs to be fixed pre> // html: <div id="top" /> t = document.getElementById("top"); specialNode = t.getAttributeNodeNS( "http://www.mozilla.org/ns/specialspace", "id"); // iNode.value = "full-top" </pre

  Uwagi

  getAttributeNodeNS is more specific than getAttributeNode in that it allows you to specify attributes that are part of a particular namespace. The corresponding setter method is setAttributeNodeNS.

  Metody DOM do obsługi atrybutów to:

  DOM Level 1 (brak obsługi przestrzeni nazw, najczęściej używane) DOM Level 2 (obsługa przestrzeni nazw) DOM Level 1 - praca bezpośrednio z węzłami Attr (rzadko używane) DOM Level 2 - praca bezpośrednio z węzłami Attr, z obsługą przestrzeni nazw (rzadko używane)
  setAttribute (DOM 1) setAttributeNS setAttributeNode setAttributeNodeNS
  getAttribute (DOM 1) getAttributeNS getAttributeNode getAttributeNodeNS
  hasAttribute (DOM 2) hasAttributeNS - -
  removeAttribute (DOM 1) removeAttributeNS removeAttributeNode -

  Specyfikacja

  DOM Level 2 Core: getAttributeNodeNS

   

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, khalid32, teoli, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,