element.getAttributeNodeNS

Podsumowanie

Zwraca węzeł Attr dla atrybutu z daną przestrzenią nazw i nazwą.

Składnia

attributeNode = element.getAttributeNodeNS(namespace,nodeName)
  • attributeNode jest węzłem określonego atrybutu.
  • namespace jest łańcuchem znaków określającym przestrzeń nazw atrybutu.
  • nodeName jest łańcuchem znaków określającym nazwę atrybutu.

== Przykład == TBD The example needs to be fixed pre> // html: <div id="top" /> t = document.getElementById("top"); specialNode = t.getAttributeNodeNS( "http://www.mozilla.org/ns/specialspace", "id"); // iNode.value = "full-top" </pre

Uwagi

getAttributeNodeNS is more specific than getAttributeNode in that it allows you to specify attributes that are part of a particular namespace. The corresponding setter method is setAttributeNodeNS.

Metody DOM do obsługi atrybutów to:

DOM Level 1 (brak obsługi przestrzeni nazw, najczęściej używane) DOM Level 2 (obsługa przestrzeni nazw) DOM Level 1 - praca bezpośrednio z węzłami Attr (rzadko używane) DOM Level 2 - praca bezpośrednio z węzłami Attr, z obsługą przestrzeni nazw (rzadko używane)
setAttribute (DOM 1) setAttributeNS setAttributeNode setAttributeNodeNS
getAttribute (DOM 1) getAttributeNS getAttributeNode getAttributeNodeNS
hasAttribute (DOM 2) hasAttributeNS - -
removeAttribute (DOM 1) removeAttributeNS removeAttributeNode -

Specyfikacja