element.getAttributeNS

Podsumowanie

getAttributeNS zwraca ciąg z wartością atrybutu o podanej nazwie i przestrzeni nazw. Jeśli nie ma atrybutu o takiego atrybutu, zwrócone zostanie null bądź "" (pust ciąg) - zob. Uwagi.

Składnia

wartośćAtr =element.getAttributeNS(przestrzeńNazw,nazwa)

Parametry

 • wartośćAtr to ciąg z wartością podanego atrybutu
 • przestrzeńNazw to przestrzeń nazw atrybutu
 • nazwa to nazwa atrybutu.

Przykład

var div1 = document.getElementById("div1");
var a = div1.getAttributeNS("www.mozilla.org/ns/specialspace/",
              "special-align");
alert(a); // wyświetli zawartość special-align elementu div

Uwagi

getAttributeNS różni się od getAttribute tym, że pozwala Ci określić do jakiej przestrzeni nazw należy atrybut, tak jak w powyższym przykładzie, gdzie atrybut należał do fikcyjnej przestrzeni "specialspace".

W zasadzie wszystkie przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, nowsze wersje Opery, Safari, Konqueror oraz iCab) zwracają null, jeśli bieżący element nie posiada atrybutu o podanej nazwie. Specyfikacja DOM mówi, że w takiej sytuacji powinien być zwracany pusty ciąg znaków i niektórze implementacje DOM tak się zachowują. Zatem jeśli jest możliwe, że element nie posiada żądanego atrybutu, powinieneś użyć metody hasAttributeNS aby sprawdzić istnienie atrybutu zanim wywołasz getAttributeNS.

Metody DOM do obsługi atrybutów to:

DOM Level 1 (brak obsługi przestrzeni nazw, najczęściej używane) DOM Level 2 (obsługa przestrzeni nazw) DOM Level 1 - praca bezpośrednio z węzłami Attr (rzadko używane) DOM Level 2 - praca bezpośrednio z węzłami Attr, z obsługą przestrzeni nazw (rzadko używane)
setAttribute (DOM 1) setAttributeNS setAttributeNode setAttributeNodeNS
getAttribute (DOM 1) getAttributeNS getAttributeNode getAttributeNodeNS
hasAttribute (DOM 2) hasAttributeNS - -
removeAttribute (DOM 1) removeAttributeNS removeAttributeNode -

Specyfikacja