MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

 
Podsumowanie

className pobiera/ustawia wartość atrybutu class bieżącego elementu.

Składnia i wartości

var nazwaKlasy = referencjaDoWęzłaElementu.className;
referencjaDoWęzłaElementu.className = nazwaKlasy;
  • nazwaKlasy to łańcuch znaków reprezentujący klasę lub rozdzieloną spacjami listę klas bieżącego elementu.

Przykład

var elementNodeReference = document.getElementById("div1");

if (elementNodeReference.className == "fixed") {
  // pomiń elementy określonej klasy
  goNextElement();
};

Uwagi

Dla tej właściwości użyto nazwy className, a nie class, ponieważ "class" jest w wielu językach korzystających z DOM słowem kluczowym.

Specyfikacja

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, arunpandianp, ethertank, dextra, Mgjbot, Jan Dudek, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: arunpandianp,