Element.classList

Element.classList jest właściwością tylko do odczytu, która zwraca zbiór live DOMTokenList (en-US) atrybutów klasy danego elementu.

Używanie classList stanowi wygodną alternatywę uzyskiwania dostępu do listy klas danego elementu w formie skompresowanego stringa poprzez element.className.

Składnia

const elementClasses = elementNodeReference.classList;

elementClasses to DOMTokenList reprezentujący atrybuty klasy elementNodeReference. Jeśli atrybut klasy nie został określony lub jest pusty, elementClasses.length zwraca 0. Sam w sobie element.classList jest tylko do odczytu, ale można go mimo to modyfikować poprzez stosowanie metod add() i remove().

Metody

add( String [, String] )
Nadaje określone wartości klasy. Jeśli wartości te już istnieją w atrybucie elementu, wówczas zostają zignorowane.
remove( String [,String] )
Usuwa określone wartości klasy.
item ( Number )
Zwraca wartosć klasy wg indeksu w zbiorze.
toggle ( String [, force] )
Jeśli występuje tylko jeden argument: Przełącza wartość klasy, tzn. jeśli klasa istnieje, wówczas zostaje usunięta i zwraca false, jeśli nie, wówczas dodaje ją i zwraca true.
Jeśli występuje również drugi argument: Jeśli drugi argument uznawany jest za true, dodaje określoną wartość klasy, natomiast jeśli zostaje uznany za false, wówczas zostaje usunięty.
contains( String )
Sprawdza, czy określona wartość klasy istnieje w atrybucie klasy danego elementu.

Przykłady

// div jest obiektem odwołującym się do elementu <div> o klasie ="foo bar"
div.classList.remove("foo");
div.classList.add("anotherclass");

// jeśli ustawiona jest widoczność usuwa ją, w przeciwnym wypadku dodaje
div.classList.toggle("visible");

// dodaj/usuń (add/remove) jest widoczne, w zależności od warunku testowego, i mniejsze od 10
div.classList.toggle("visible", i < 10 );

alert(div.classList.contains("foo"));

// dodaj lub usuń złożone klasy
div.classList.add("foo", "bar");
div.classList.remove("foo", "bar");

Wersje Firefoxa wcześniejsze niż 26 nie implementują użycia niektórych argumentów metod dodaj/usuń/przełącz (add/remove/toggle). Zobacz https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=814014

Polyfill

// Źródło: https://gist.github.com/k-gun/c2ea7c49edf7b757fe9561ba37cb19ca
;(function() {
  // pomocnicy
  var regExp = function(name) {
    return new RegExp('(^| )'+ name +'( |$)');
  };
  var forEach = function(list, fn, scope) {
    for (var i = 0; i < list.length; i++) {
      fn.call(scope, list[i]);
    }
  };

  // obiekt listy klasy z podstawowymi metodami
  function ClassList(element) {
    this.element = element;
  }

  ClassList.prototype = {
    add: function() {
      forEach(arguments, function(name) {
        if (!this.contains(name)) {
          this.element.className += this.element.className.length > 0 ? ' ' + name : name;
        }
      }, this);
    },
    remove: function() {
      forEach(arguments, function(name) {
        this.element.className =
          this.element.className.replace(regExp(name), '');
      }, this);
    },
    toggle: function(name) {
      return this.contains(name)
        ? (this.remove(name), false) : (this.add(name), true);
    },
    contains: function(name) {
      return regExp(name).test(this.element.className);
    },
    // bonus..
    replace: function(oldName, newName) {
      this.remove(oldName), this.add(newName);
    }
  };

  // IE8/9, Safari
  if (!('classList' in Element.prototype)) {
    Object.defineProperty(Element.prototype, 'classList', {
      get: function() {
        return new ClassList(this);
      }
    });
  }

  // replace() wspierane przez pozostałe przeglądarki
  if (window.DOMTokenList && DOMTokenList.prototype.replace == null) {
    DOMTokenList.prototype.replace = ClassList.prototype.replace;
  }
})();

Specyfikacje

Specifikacja Status Komentarz
HTML Living Standard
The definition of 'Element.classList' in that specification.
Living Standard Note within the HTML specification related to the class attribute.
DOM
The definition of 'Element.classList' in that specification.
Living Standard Initial definition
DOM4
The definition of 'Element.classList' in that specification.
Obsolete  

Zgodność z przeglądarkami

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Cecha Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Zgodność podstawowa 8 12 3.6 (1.9.2) 10[1] 11.50 5.1
toggle() method's second argument 24 12 24 (24) No support[2] 15 7
Multiple arguments for add() & remove() 28 12 26 (26) No support 15 7
replace() No support ? 49 (49) No support No support No support
Cecha Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Wsparcie podstawowe 3.0 12 1.0 (1.9.2) 10[1] 11.10 5.0
toggle method's second argument 4.4 12 24.0 (24) No support[2] ? 7.0
multiple arguments for add() & remove() 4.4 12 ? No support ? 7.0
replace() No support ? 49 (49) No support No support No support

[1] Brak wsparcia dla elementów SVG. Zobacz raport w tej kwestii na stronie Microsoftu.
[2] Internet Explorer nigdy tego nie zimplementował. Zobacz raport w tej kwestii na stronie Microsoftu.

Zobacz również