SGML

Standard Generalized Markup Language (SGML) jest specyfikacją ISO służącą do definiowania deklaratywnych języków znaczników.

W sieci, HTML 4, XHTMLXML (en-US) są popularnymi językami opartymi na SGML. Warto zauważyć, że od piątej edycji HTML nie jest już oparty na SGML i ma własne reguły parsowania.

Dowiedz się więcej