Kryptografia

Kryptografia lub kryptologia, to nauka, która bada jak kodować i przekazywać wiadomości w bezpieczny sposób. Projekty kryptograficzne i opracowane algorytmy są używane do kodowania i dekodowania wiadomości w niezabezpieczonym środowisku oraz ich aplikacji. Poza zagadnieniem poufności danych, kryptografia porusza również temat identyfikacji, uwierzytelniania, niezaprzeczalności i integralności danych. Dlatego też badania metod kryptografii są używane w kontekście, kryptosystemów.

Dowiedz się więcej
Wiedza ogólna