ASCII

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) jest jednym z najpopularniejszych standardów kodowania używanym przez komputery. Służy do zamiany liter, cyfr oraz kodów kontrolnych do zapisu binarnego. Od 2007 roku, UTF-8 zastąpiło ASCII.

Learn more

General knowledge

ASCII on Wikipedia