Hoisting

Functies en variabelen zijn hoisted (letterlijk: "getakeld" of "omhoog gehesen") in JavaScript. Hoisting is het gedrag in JavaScript waarbij declaraties naar het begin van een scope verplaatst worden (globale scope of de scope van de huidige functie).

Dit betekent dat men een functie of een variabele kan gebruiken vooraleer ze gedeclareerd is. Met andere woorden: een functie of een variabele kan geclareerd worden nadat ze al is gebruikt.

Leer meer

Technisch voorbeeld

Variabelen:

foo = 2
var foo;

// wordt impliciet begrepen als:

var foo;
foo = 2;

Functies:

hoisted(); // logt "foo"

function hoisted() {
  console.log("foo");
}

Technische referenties