<xmp>

Obsolete

This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Sumari

L'Element HTML Exemple  (<xmp>) processa el text entre les etiquetes d'inici i de finalització sense interpretar l'HTML entre elles i usar una font de pas fix. L'especificació HTML2 va recomanar que hauria de ser suficientment àmplia per permetre 80 caràcters per línia.

Nota: No utilitzeu aquest element.
  • Està desaprovat des d'HTML3.2 i no va ser implementat d'una manera consistent. Va ser retirat per complet del llenguatge en HTML5.
  • Utilitzar l'element <pre> o, si és més  adequat semànticament, l'element <code> al seu lloc. Recordeu que és necessari evitar el caràcter '<' com '&lt;' per assegurar-se que no s'interpreti com marcat.
  • Una font de pas fix també es pot obtenir en qualsevol element, aplicant un estil CSS adequat usant espai senzill com el valor genèric de la font amb la propietat font-family.

Atributs

Aquest element no té altres atributs que els atributs globals, comuns a tots els elements.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLElement.

Nota d'implementació: fins Gecko 1.9.2 inclòs, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement per aquest element.

Veure