<time>

Sumari

L'element HTML <time> representa un temps en un rellotge de 24 hores o una data precisa en el calendari gregorià (amb informació opcional sobre el temps i la zona horària).

Aquest element està destinat a ser utilitzat per la presentació de dates i hores en un format llegible per la màquina. Això pot ser útil per als agents d'usuari que ofereixen qualsevol programació d'esdeveniments per al calendari de l'usuari. 

Nota d'ùs: Aquest element no és adequat per als casos en què una data en concret no es pot calcular, ni ha de ser usat per a dates anteriors a la introducció del calendari gregorià (a causa de complicacions amb el càlcul d'aquestes dates).
Categories de continguts Contingut dinàmic, contingut textual, contingut palpable.
Contingut permès Contingut textual.
Omissió de l'etiqueta Cap; Tant l'etiqueta d'inici com la final son obligatòries.
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti contingut textual.
Interfície DOM HTMLTimeElement

Atributs

Igual que tots els altres elements HTML, aquest element suporta els atributs globals.

datetime
Aquest atribut indica l'hora i la data de l'element i ha de ser una data vàlida amb una cadena de temps opcional. Si el valor no es pot analitzar com una data amb una cadena de temps opcional, l'element no té una marca de temps associada.

Exemples

Exemple senzill

HTML

<p>The concert starts at <time>20:00</time>.</p>

Sortida

exemple datetime

HTML

<p>The concert took place on <time datetime="2001-05-15T19:00">May 15</time>.</p>

Sortida

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<time>' in that specification.
Living Standard Sense canvis des de HTML 5.1
HTML 5.1
The definition of '<time>' in that specification.
Recommendation Sense canvis des de HTML5
HTML5
The definition of '<time>' in that specification.
Recommendation Definició inical.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 33.0 22.0 (22.0) 9.0 22.0 7.0
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.1 ? 22.0 (22.0) 10.0 11.50
Removed in 15.0
4.0-4.1

Veure

  • L'element <data>, permet senyalar altre classe de valors.