MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

L'element HTML <section> representa una secció genèrica d'un document, és a dir, una agrupació temàtica de continguts, normalment amb un capçalera. Cada <section> ha d'estar identificada, mitjançant la inclusió d'una capçalera (element <h1>-<h6>) com un fill de l'element <section>.

Notes d'ùs :

  • Si té sentit assenyalar per separat el contingut d'un element <section>, utilitzeu en el seu llocun element <article>.
  • No utilitzeu l'element <section> com un contenidor genèric; per a això està <div>, sobretot quan el seccionament és només per a fins d'estil. Una regla d'or és que un section hauria d'aparèixer lògicament en l'esquema d'un document.
Categories de contingut Contingut dinàmic, contingut  secció, contingut palpable.
Contingut permès Contingut dinàmic.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti Contingut dinàmic. Tingueu en compte que un element <section> no ha de ser un descendent d'un element <address>.
Interfície DOM HTMLElement

Atributs

Aquest element només inclou els atributs global.

Exemple 1

Abans

<div>
  <h1>Heading</h1>
  <p>Bunch of awesome content</p>
</div>

Després

<section>
  <h1>Heading</h1>
  <p>Bunch of awesome content</p>
</section>

Exemple 2

Abans

<div>
  <h2>Heading</h2>
  <img src="bird.jpg" alt="bird">
</div>

Després

<section>
  <h2>Heading</h2>
  <img src="bird.jpg" alt="bird">
</section>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
WHATWG HTML Living Standard
The definition of '<section>' in that specification.
Living Standard  
HTML5.1
The definition of '<section>' in that specification.
Recommendation  
HTML5
The definition of '<section>' in that specification.
Recommendation  
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 5 4.0 (2.0) 9.0 11.10 4.1
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.2 4.0 (2.0) 9.0 11.0 5.0 (iOS 4.2)

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,