<main>

L'element HTML <main> representa el contingut principal de el <body> d'un document o aplicació. L'àrea de contingut principal està constituïda per contingut directament relacionat amb el tema central d'un document o amb la funcionalitat central d'una aplicació. Aquest contingut ha de ser exclusiu del document, excloent qualsevol contingut que es repeteixi en un conjunt de documents com a barres laterals, enllaços de navegació, informació sobre drets d'autor, logotips de llocs i formularis de cerca (tret que la funció principal del document sigui un formulari de cerca).

Categories de contingut Contingut dinàmic, contingut palpable.
Contingut permès Contingut dinàmic.
Omissió de l'etiqueta Cap; tant les etiquetes d'inici i finalització són obligatoris.
Elements pares permesos Qualsevol element que accept Contingut dinàmic.

Interfície DOM

HTMLElement

Atributs

Aquest element només inclou els atribust globals.

Exemple

<!-- other content -->

<main>
 <h1>Apples</h1>
 <p>The apple is the pomaceous fruit of the apple tree.</p>

 <article>
  <h2>Red Delicious</h2>
  <p>These bright red apples are the most common found in many
  supermarkets.</p>
  <p>... </p>
  <p>... </p>
 </article>

 <article>
  <h2>Granny Smith</h2>
  <p>These juicy, green apples make a great filling for
  apple pies.</p>
  <p>... </p>
  <p>... </p>
 </article>

</main>

<!-- other content -->

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<main>' in that specification.
Living Standard S'ha eliminat la restricció sobre l'ús de <main> diverses vegades en un document, o com un descendent d'un element <article>.
HTML 5.1
The definition of '<main>' in that specification.
Recommendation Sense canvis des de HTML5
HTML5
The definition of '<main>' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

Navegadors compatibles

L'element <main> és àmpliament recolzat. Per a Internet Explorer 11 i posteriors, se suggereix que s'afegeixi una funció ària de "main" a l'element <main> per garantir la seva accessibilitat (els lectors de pantalla com JAWS, usats en combinació amb versions anteriors d'Internet Explorer, podran comprendre el significat semàntic de l'element <main> una vegada que aquest atribut role estigui inclòs).

<main role="main">
 ...
</main>

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic Chrome 26 21.0 (21.0) 12 Opera 16 Safari 7
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 4.4 21.0 (21.0) No support No support 7.1

Veure