<li>

L'element HTML <li> (o Element HTML Llista d'elements ) s'utilitza per representar un element d'una llista. Ha d'estar contingut en un element pare: una llista ordenada (<ol>), una llista desordenada (<ul>), o un menú (<menu>). En els menús i les llistes desordenades, els elements de la llista es mostren normalment amb vinyetes. En les llistes ordenades, en general es mostren amb un comptador ascendent a l'esquerra, com ara un número o una lletra.

Categories de contingut Cap.
Contingut permès Contingut dinàmic.
Omissió de l'etiqueta L'etiqueta final es pot ometre si l'element de la llista és seguida immediatament per un altre element <li>, o si no hi ha més contingut en el seu element pare.
Elements pares permesos Un <ul>, <ol>, o un element <menu>. Tot i que no és un ús conforme, el obsolet <dir> també pot ser un pare.
Interfície DOM HTMLLIElement (en-US)
Element type Block

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

value
Aquest atribut enter indica el valor ordinal actual de l'element de la llista definida per l'element <ol> . L'únic valor permès per a aquest atribut és un nombre, fins i tot si la llista es visualitza amb números o lletres romanes. Els element de la llista que segueixen a aquest continuen la numeració des del conjunt de valors. L'atribut value no té sentit per a llistes desordenades (<ul>) o per menús (<menu>).
Nota: Aquest atribut es va desaprovar en HTML 4, però es va tornar a introduir en HTML5.

Nota: Abans de Gecko 9.0, els valors negatius es convertien incorrectament a 0. A partir de Gecko 9.0 tots els valors enters s'analitzen correctament.

type This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Aquest atribut de caràcter indica el tipus de numeració:
 • a: lletres minúscules
 • A: lletres majúscules
 • i: Nombres romans en minúscules
 • I: Nombres romans en majúscules
 • 1: nombres
Aquest tipus anul·la la utilitzada per el seu element matriu  <ol>, si n'hi ha.
Nota d'ùs: Aquest atribut ha estat desaprovat: utilitzar la propietat CSS list-style-type (en-US) en el seu lloc.

Exemples

<ol>
  <li>first item</li>
  <li>second item</li>
  <li>third item</li>
</ol>

El HTML anterior es mostrarà:

 1. first item
 2. second item
 3. third item
<ol type="I">
  <li value="3">third item</li>
  <li>fourth item</li>
  <li>fifth item</li>
</ol>

El HTML anterior es mostrarà:

 1. third item
 2. fourth item
 3. fifth item
<ul>
  <li>first item</li>
  <li>second item</li>
  <li>third item</li>
</ul>
 • first item
 • second item
 • third item

Per obtenir exemples més detallats, consulteu les pàgines <ol> i <ul>.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<li>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<li>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<li>' in that specification.
Recommendation L'atribut type està desaprovat.
We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure

 • Altres elements HTML relacionats amb llistes : <ul>, <li>, <menu>, i el obsolet <dir>;
 • Propietats CSS que poden ser especialment útils per donar estil l'element <li>:
  • La propietat list-style (en-US), per a triar la forma de visualització de l'ordinal,
  • Comptadors CSS, per gestionar llistes niades complexes,
  • la propietat margin, per controlar la sagnia de l'element de la llista..