<dir>

Obsolete

This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Sumari

L'element HTML directori  (<dir>) representa un directori, és a dir, una col·lecció de noms d'arxiu.

Nota d'ùs: No utilitzeu aquest element. Encara present en l'especificació HTML inicial, s'ha desaprovat en HTML 4, llavors és obsoleta en HTML5. Utilitzar el <ul> al seu lloc

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLDirectoryElement.

Atributs

Igual que tots els altres elements HTML, aquest element és compatible amb els atributs globals.

compact
Aquest atribut booleà aconsella que la llista hauria de traduir-se en un estil compacte. La interpretació d'aquest atribut depèn de l'agent d'usuari i no funciona en tots els navegadors.
Nota d'ùs: No utilitzeu aquest atribut, ja que ha quedat desprovat: l'element <dir> s'ha de donar estil amb CSS. Per donar un efecte similar que l'atribut compact, la propietat CSS line-height (en-US) es pot utilitzar amb un valor del 80%.

Veure

  • Altres elements HTML relacionats: <ol>, <ul>, <li>, <menu>;
  • Propietats CSS que poden ser especialment útils per estilitzar l'element <dir>: