Array

Масив є упорядкованою сукупністю даних (або примітивних, або об'єктів, в залежності від мови). Масиви використовуються для зберігання множини значень у єдиній змінній. Для порівняння зі змінною, яка може зберігати лише одне значення.

Кожен елемент у масиві має номер, що називається числовим індексом, який дозволяє звертатися до цього елемента. У JavaScript масиви починаються з нульового індекса, ними можна маніпулювати за допомогою різних методів.

Масив у JavaScript має наступний вигляд:

var myArray = [1, 2, 3, 4]; 
var catNamesArray = ["Мурко", "Сірко", "Василь"];
//Масиви у JavaScript можуть містити різні типи данних, як показано вище.

Дізнатись більше

Загальні поняття

Технічна довідка

  • Javascript Array на MDN