Array.length

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Dizinin length özelliği -yani uzunluğu-, bir dizideki öğe sayısını döndürür veya ayarlar. 32-bit işaretsiz bir tam sayı (integer) ile ifade edilir, sayısal değeri her zaman dizinin en yüksek değerli index'inden büyüktür.
 
var elemanlar = ["ayakkabılar", "gömlekler", "çoraplar", "kazaklar"];
elemanlar.length; 

// 4 döndürür

Açıklama

Uzunluk(length) özellik değeri, artı işaretli bir tam sayıdır ve değeri 2'nin 32. kuvvetinden küçüktür (232).

Uzunluk(length) özellik değerini ayarlayarak bir diziyi istenen bir zamanda budayabilirsiniz. Bir diziyi length özelliğini ayarlayarak genişletirseniz, asıl öğe sayısı artmayacaktır; örneğin, uzunluğu 2 olan dizinin uzunluğunu 3 olarak ayarlarsanız, dizide hala 2 eleman olacaktır. Bu durumda, length özelliğinin her zaman dizideki tanımlı öğe sayısını göstermesi şart değildir. Ayrıca bkz. Bir diziyi eşleşen bir sonuç ile oluşturmak.

Property attributes of Array.length
Writable yes
Enumerable no
Configurable no

Örnekler

Bir dizi üzerinde gezinim

Aşağıdaki örnekte, numaralar dizisinde, length özelliği kullanılarak gezinim yapılıyor. Her öğe değeri ikiye katlanıyor.

var numaralar = [1, 2, 3, 4, 5];
var uzunluk = numaralar.length;
for (var i = 0; i < uzunluk; i++) {
  numaralar[i] *= 2;
}
// numaralar şimdi [2, 4, 6, 8, 10] şeklindedir

Bir diziyi kısaltmak

Aşağıdaki örnekte numaralar dizi uzunluğu 3'ten büyükse, dizi kısaltılıyor.

var numaralar = [1, 2, 3, 4, 5];

if (numaralar.length > 3) {
  numaralar.length = 3;
}

console.log(numaralar); // [1, 2, 3]
console.log(numaralar.length); // 3

Tanımlamalar

Tanımlama Durum Yorum
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard İlk tanım.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.length' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.length' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2017 Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.length' in that specification.
Draft  

Tarayıcı uyumluluğu

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Ayrıca bakınız

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: maydemirx
 Last updated by: maydemirx,