mozilla
Wyniki wyszukiwania

  element.setAttribute

  Podsumowanie

  setAttribute dodaje nowy lub zmienia wartość atrybutu w bieżącym elemencie.

  Składnia

  element.setAttribute(nazwa,wartość) 
  

  Parametry

  • nazwa to łańcuch znaków z nazwą nowego atrybutu,
  • wartość to żądana wartość nowego atrybutu.

  Przykład

  d = document.getElementById("d1"); 
  d.setAttribute("align", "center");
  

  Uwagi

  Jeśli istnieje już atrybut o danej nazwie, jego wartość zostaje zmieniona na wartość podaną w wywołaniu setAttribute. Jeśli nie istnieje taki atrybut, zostanie on utworzony.

  Pomimo, że getAttribute zwraca null jeśli atrybut nie istnieje, do usuwania atrybutów powinieneś używać metody removeAttribute, a nie element.setAttribute(attr, null).

  Metody DOM do obsługi atrybutów to:

  DOM Level 1 (brak obsługi przestrzeni nazw, najczęściej używane) DOM Level 2 (obsługa przestrzeni nazw) DOM Level 1 - praca bezpośrednio z węzłami Attr (rzadko używane) DOM Level 2 - praca bezpośrednio z węzłami Attr, z obsługą przestrzeni nazw (rzadko używane)
  setAttribute (DOM 1) setAttributeNS setAttributeNode setAttributeNodeNS
  getAttribute (DOM 1) getAttributeNS getAttributeNode getAttributeNodeNS
  hasAttribute (DOM 2) hasAttributeNS - -
  removeAttribute (DOM 1) removeAttributeNS removeAttributeNode -

  Specyfikacja

  DOM Level 2 Core: setAttribute (wprowadzono w DOM Level 1 Core)

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Takenbot, Mgjbot, khalid32, Jan Dudek, teoli, Ptak82
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,