element.setAttribute

Podsumowanie

setAttribute dodaje nowy lub zmienia wartość atrybutu w bieżącym elemencie.

Składnia

element.setAttribute(nazwa,wartość)

Parametry

  • nazwa to łańcuch znaków z nazwą nowego atrybutu,
  • wartość to żądana wartość nowego atrybutu.

Przykład

d = document.getElementById("d1");
d.setAttribute("align", "center");

Uwagi

Jeśli istnieje już atrybut o danej nazwie, jego wartość zostaje zmieniona na wartość podaną w wywołaniu setAttribute. Jeśli nie istnieje taki atrybut, zostanie on utworzony.

Pomimo, że getAttribute zwraca null jeśli atrybut nie istnieje, do usuwania atrybutów powinieneś używać metody removeAttribute, a nie element.setAttribute(attr, null).

Metody DOM do obsługi atrybutów to:

DOM Level 1 (brak obsługi przestrzeni nazw, najczęściej używane) DOM Level 2 (obsługa przestrzeni nazw) DOM Level 1 - praca bezpośrednio z węzłami Attr (rzadko używane) DOM Level 2 - praca bezpośrednio z węzłami Attr, z obsługą przestrzeni nazw (rzadko używane)
setAttribute (DOM 1) setAttributeNS setAttributeNode setAttributeNodeNS
getAttribute (DOM 1) getAttributeNS getAttributeNode getAttributeNodeNS
hasAttribute (DOM 2) hasAttributeNS - -
removeAttribute (DOM 1) removeAttributeNS removeAttributeNode -

Specyfikacja