element.scrollWidth

Podsumowanie

scrollWidth jest własnością tylko do odczytu, która zwraca szerokość zawartości elementu w pikselach lub szerokość samego elementu - w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

Składnia i wartości

var xScrollWidth = element.scrollWidth;

xScrollWidth jest szerokością zawartości elementu element w pikselach.

Przykład

<div id="aDiv"
     style="width: 100px; height: 200px; overflow: auto;"
>-FooBar-FooBar-FooBar</div>
<br>
<input type="button" value="Show scrollWidth"
       onclick="alert(document.getElementById('aDiv').scrollWidth);">

Specyfikacja

Nie ma specyfikacji W3C dla scrollWidth.

Dokumentacja