mozilla
Wyniki wyszukiwania

  element.scrollTop

  Podsumowanie

  scrollTop pobiera bądź ustawia liczbę pikseli, o którą ma zostać przewinięta w górę zawartość elementu.

  Składnia i wartości

  // Pobierz wartość przewinięcia w pikselach
  var intElemScrollTop = element.scrollTop;
  

  intElemScrollTop jest liczbą całkowitą reprezentującą ilość pikseli, o które element został przewinięty w górę.

  // Ustaw wartość przewinięcia w pikselach
  element.scrollTop = intValue;
  

  scrollTop może przyjąć dowolną wartość liczbową, jednakże:

  • Jeżeli element nie może być przewijany (gdy np. nie posiada własności overflow), scrollTop jest równe 0.
  • Jeżeli ustawiona wartość jest mniejsza niż 0, scrollTop jest równe 0.
  • Jeżeli ustawiona wartość jest większa od wartości maksymalnej, o którą zawartość elementu może być przewinięta, scrollTop jest równe wartości maksymalnej.

  Opis

  Element scrollTop jest miarą odległości od góry elementu do najwyższej krawędzi jego widzialnej zawartości.

  Kiedy zawartość elementu nie powoduje powstania pionowego paska przewijania, wartość scrollTop jest domyślnie ustawiona na 0.

  Przykład

  padding-top

  Gentle, individualistic and very loyal, Birman cats fall between Siamese and Persian in character. If you admire cats that are non aggressive, that enjoy being with humans and tend to be on the quiet side, you may well find that Birman cats are just the felines for you.

  Image:BirmanCat.jpgAll Birmans have colorpointed features, dark coloration of the face, ears, legs and tail.

  Cat image and text coming from www.best-cat-art.com

  padding-bottom

  LeftTopRightBottommargin-topmargin-bottomborder-topborder-bottom[if IE]><span id="MrgLeft" style="position: absolute; left: 8px; top: 65px; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">margin-left</span><span id="BrdLeft" style="position: absolute; left: 33px; top: 65px; color: white; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">border-left</span><span id="PdgLeft" style="position: absolute; left: 55px; top: 65px; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">padding-left</span><span id="PdgRight" style="position: absolute; left: 275px; top: 60px; color: black; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl; white-space: nowrap;">padding-right</span><span id="BrdRight" style="position: absolute; left: 310px; top: 65px; color: white; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">border-right</span><span id="MrgRight" style="position: absolute; left: 340px; top: 65px; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">margin-right</span><![endif]

  Image:scrollTop.png

  Nie mamy interaktywnej demonstracji jak ma to miejsce w dokumentacji Gecko DOM.

  Specyfikacja

  scrollTop jest częścią obiektowego modelu MSIE DHTML. scrollTop nie jest częścią żadnej specyfikacji W3C lub rekomendacji technicznej.

  Uwagi

  scrollTop jest własnością obiektowego modelu DHTML, który po raz pierwszy został wprowadzony przez MSIE. Własność ta jest zdefiniowana jako odległość do górnej krawędzi widoku elementu przewijanego.

  Dokumentacja

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Diablownik, Ptak82, Wladimir_Palant, Mgjbot, Radek, khalid32
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,