element.scrollTop

scrollTop pobiera bądź ustawia liczbę pikseli, o którą ma zostać przewinięta w górę zawartość elementu.

Składnia i wartości

// Pobierz wartość przewinięcia w pikselach
var  intElemScrollTop = element.scrollTop;

intElemScrollTop jest liczbą całkowitą reprezentującą ilość pikseli, o które element został przewinięty w górę.

// Ustaw wartość przewinięcia w pikselach
element.scrollTop = intValue;

scrollTop może przyjąć dowolną wartość liczbową, jednakże:

  • Jeżeli element nie może być przewijany (gdy np. nie posiada własności overflow), scrollTop jest równe 0.
  • Jeżeli ustawiona wartość jest mniejsza niż 0, scrollTop jest równe 0.
  • Jeżeli ustawiona wartość jest większa od wartości maksymalnej, o którą zawartość elementu może być przewinięta, scrollTop jest równe wartości maksymalnej.

Opis

Element scrollTop jest miarą odległości od góry elementu do najwyższej krawędzi jego widzialnej zawartości.

Kiedy zawartość elementu nie powoduje powstania pionowego paska przewijania, wartość scrollTop jest domyślnie ustawiona na 0.

Przykład

padding-top

Gentle, individualistic and very loyal, Birman cats fall between Siamese and Persian in character. If you admire cats that are non aggressive, that enjoy being with humans and tend to be on the quiet side, you may well find that Birman cats are just the felines for you.

Image:BirmanCat.jpgAll Birmans have colorpointed features, dark coloration of the face, ears, legs and tail.

Cat image and text coming from www.best-cat-art.com

padding-bottom

LeftTopRightBottommargin-topmargin-bottomborder-topborder-bottom[if IE]><span id="MrgLeft" style="position: absolute; left: 8px; top: 65px; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">margin-left</span><span id="BrdLeft" style="position: absolute; left: 33px; top: 65px; color: white; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">border-left</span><span id="PdgLeft" style="position: absolute; left: 55px; top: 65px; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">padding-left</span><span id="PdgRight" style="position: absolute; left: 275px; top: 60px; color: black; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl; white-space: nowrap;">padding-right</span><span id="BrdRight" style="position: absolute; left: 310px; top: 65px; color: white; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">border-right</span><span id="MrgRight" style="position: absolute; left: 340px; top: 65px; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">margin-right</span><![endif]

Image:scrollTop.png

Nie mamy interaktywnej demonstracji jak ma to miejsce w dokumentacji Gecko DOM.

Specyfikacja

scrollTop jest częścią obiektowego modelu MSIE. scrollTop nie jest częścią żadnej specyfikacji W3C lub rekomendacji technicznej.

Uwagi

scrollTop jest własnością obiektowego modelu DHTML (Dynamic HyperText Markup Language), który po raz pierwszy został wprowadzony przez MSIE. Własność ta jest zdefiniowana jako odległość do górnej krawędzi widoku elementu przewijanego.

Dokumentacja