element.removeAttributeNS

Podsumowanie

removeAttributeNS usuwa określony atrybut elementu.

Składnia

element.removeAttributeNS(przestrzeńNazw,nazwaAtrybutu);
  • przestrzeńNazw to ciąg znaków określający przestrzeń nazw atrybutu.
  • nazwaAtrybutu to ciąg znaków z nazwą atrybutu do usunięcia.

Przykład

// <div id="div1" xmlns:special="http://www.mozilla.org/ns/specialspace"
//      special:specialAlign="utterleft" width="200px" />
d = document.getElementById("div1");
d.removeAttributeNS("http://www.mozilla.org/ns/specialspace", "specialAlign");
// teraz: <div id="div1" width="200px" />

Uwagi

Metody DOM do obsługi atrybutów to:

DOM Level 1 (brak obsługi przestrzeni nazw, najczęściej używane) DOM Level 2 (obsługa przestrzeni nazw) DOM Level 1 - praca bezpośrednio z węzłami Attr (rzadko używane) DOM Level 2 - praca bezpośrednio z węzłami Attr, z obsługą przestrzeni nazw (rzadko używane)
setAttribute (DOM 1) setAttributeNS setAttributeNode setAttributeNodeNS
getAttribute (DOM 1) getAttributeNS getAttributeNode getAttributeNodeNS
hasAttribute (DOM 2) hasAttributeNS - -
removeAttribute (DOM 1) removeAttributeNS removeAttributeNode -

Specyfikacja