element.localName

Podsumowanie

localName zwraca lokalną część uściślonej nazwy węzła.

Składnia

nazwa = element.localName

Parametry

 • nazwa to ciąg z lokalną nazwą węzła (zobacz Uwagi poniżej, aby dowiedzieć się więcej)

Przykład

(Musi obsługiwać treść XML typu, jak <tt>text/xml</tt> lub <tt>application/xhtml+xml</tt>.)

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg">
<head>
 <script><![CDATA[
 function test() {
  var text = document.getElementById('text');
  var circle = document.getElementById('circle');

  text.value = "<svg:circle> has:\n" +
         "localName = '" + circle.localName + "'\n" +
         "namespaceURI = '" + circle.namespaceURI + "'";
 }
 ]]></script>
</head>
<body onload="test()">
 <textarea id="text" rows="4" cols="55"/>
 <svg:svg version="1.1"
  style="width:100%; height:100%; position:absolute; top:0; left:0; z-index:0;"
  viewBox="0 0 100 100">
  <svg:circle cx="50" cy="50" r="30" style="fill:#aaa" id="circle"/>
 </svg:svg>
</body>
</html>

Uwagi

Dla węzłów typu innego niż ELEMENT_NODE i ATTRIBUTE_NODE oraz dla węzłów utworzonych za pomocą metod DOM Level 1, jak na przykład document.createElement, własność ta ma zawsze wartość NULL.

localname węzła to ta część uściślonej nazwy węzła, która znajduje się po dwukropku. Uściślone nazwy są zwykle używane w XML jako część przestrzeni nazw w poszczególnych dokumentach XML. Na przykład w uściślonej nazwie "ecomm:partners" nazwa lokalna to "partners", a "ecomm" to prefiks.

<ecomm:business id="soda_shop" type="brick_n_mortar">
 <ecomm:partners>
  <ecomm:partner id="1001">Tony's Syrup Warehouse
  </ecomm:partner>
 </ecomm:partner>
</ecomm:business>

Prefiks - w tym wypadku "ecomm" - określa przestrzeń nazw, w której można użyć nazwy lokalnej.

Zobacz także

Specyfikacja