mozilla
Wyniki wyszukiwania

  element.innerHTML

  Podsumowanie

  innerHTML ustawia lub pobiera zbiór zawartych w danym elemencie znaczników razem z ich treścią.

  Składnia

  varmarkup = element.innerHTML;
  element.innerHTML =markup;
  
  • markup to ciąg znaków z zawartością elementu (w tym elementami potomnymi) jako zwykły HTML. Na przykład: "<p>Jakiś tekst</p>".

  Przykład

  // HTML:
  // <div id="d"><p>Treść</p>
  // <p>Bardziej skomplikowane</p>
  // </div>
  
  d = document.getElementById("d");
  dump(d.innerHTML);
  
  // ciąg "<p>Treść</p><p>Bardziej skomplikowane</p>"
  // zostanie wyświetlony w oknie konsoli
  

  Uwagi

  Własność ta, nie będąca częścią specyfikacji W3C DOM, zapewnia możliwość łatwego zastąpienia całej zawartości elementu. Na przykład można wyczyścić wszystko co jest w body:

  document.body.innerHTML = ""; // Zawartość body zostaje zastąpiona pustym ciągiem
  

  Własność innerHTML różnych elementów, w tym BODY i HTML może zostać pobrana czy zastąpiona. Można jej użyć, by wyświetlić źródło zmodyfikowanej dynamicznie strony:

  // Skopiuj jako pojedynczą linię i wklej do paska adresu
  javascript:x=document.body.innerHTML.replace(/</g,'&lt;').replace(/\n/g,'<br>'); document.body.innerHTML = x;
  

  Ponieważ nie ma publicznej specyfikacji dla tej własności, jej implementacje różnią się. Na przykład po wprowadzeniu tekstu do pola tekstowego, IE zmieni zawartość atrybutu value elementu INPUT w innerHTML, a przeglądarki oparte o Gecko - nie.

  Własności tej nigdy nie powinno się używać do zapisu części tabeli - zamiast niej należy skorzystać z metod W3C DOM. innerHTML można jednak użyć, by zapisać całą tabelę lub zmodyfikować zawartość pojedynczych komórek.

  Specyfikacja

  DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.

  Zobacz także

  MSDN innerHTML

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, khalid32, teoli, Jan Dudek, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,