element.getAttributeNode

Podsumowanie

Zwraca określony atrybut elementu jako węzeł typu Attr.

Składnia

węzełAtrybutu = element.getAttributeNode(nazwaAtrybutu)
  • nazwaAtrybutu jest ciągiem zawierającym nazwę atrybutu
  • węzełAtrybutu jest osobnym węzłem typu Attr

Przykład

// html: <div id="top" />
t = document.getElementById("top");
iNode = t.getAttributeNode("id");
// iNode.value = "top"

Uwagi

Interfejs węzła Attr dziedziczy ze wspólnego interfejsu węzłów Node, ale węzły atrybutów nie stanowią części drzewa dokumentu. Wpólne atrybuty wszystkich węzłów, takie jak parentNode, previousSibling i nextSibling mają w przypadku węzłów Attr wartość null.

Do elementu, do którego należy atrybut, możesz odnosić się wykorzystując właściwość ownerElement.

Do pobrania wartości atrybutu używa się raczej metody getAttribute niż getAttributeNode.

Metody DOM do obsługi atrybutów to:

DOM Level 1 (brak obsługi przestrzeni nazw, najczęściej używane) DOM Level 2 (obsługa przestrzeni nazw) DOM Level 1 - praca bezpośrednio z węzłami Attr (rzadko używane) DOM Level 2 - praca bezpośrednio z węzłami Attr, z obsługą przestrzeni nazw (rzadko używane)
setAttribute (DOM 1) setAttributeNS setAttributeNode setAttributeNodeNS
getAttribute (DOM 1) getAttributeNS getAttributeNode getAttributeNodeNS
hasAttribute (DOM 2) hasAttributeNS - -
removeAttribute (DOM 1) removeAttributeNS removeAttributeNode -

Specyfikacja