ParentNode.childElementCount

ParentNode.childElementCount jest właściwością tylko do odczytu zwraca ona liczbę o typie unsigned long, która zwraca ilość elementów dzieci w elemencie rodzicu.

Ta właściwość została początkowo zdefiniowana w interfejsie  ElementTraversal. Interfejs ten Node (en-US), posiadał 2 różne zestawy właściwości - te, które mają elementy dzieci i te elementy, które są dziećmi. Dzieci zostały przeniesione do interfejsu ChildNode, a rodzice do ParentNode. Jest to zmiana techniczna, która nie powinna mieć wpływu na kompatybilność.

Składnia

var liczbaDzieci = node.childElementCount;
liczbaDzieci
Wartość która zostanie zwrócona o typie unsigned long (maksymalnie 64 bitowa liczba całkowita dodatnia).
node
Objekt reprezentowany przez Document, DocumentFragment (en-US), lub Element.

Przykład

var elementRodzic = document.getElementById('tata');
if (elementRodzic.childElementCount > 0) {
 // Zrób coś
}

Łatka dla IE8 & IE9 & Safari

Ta właściwość jest niewspierana na przeglądarkach IE9 i poniżej oraz Safari, jest niewspierana dla obiektów Document i DocumentFragment.

;(function(constructor) {
 if (constructor &&
   constructor.prototype &&
   constructor.prototype.childElementCount == null) {
  Object.defineProperty(constructor.prototype, 'childElementCount', {
   get: function() {
    var i = 0, dzieci = 0, wezel, iloscElementow = this.childNodes;
    while (wezel = iloscElementow[i++]) {
     if (wezel.nodeType === 1) dzieci++;
    }
    return dzieci;
   }
  });
 }
})(window.Node || window.Element);

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
DOM
The definition of 'ParentNode.childElementCount' in that specification.
Living Standard Dzieli interfejs ElementTraversal na ChildNodeParentNode. Obecna właściwość jest zdefinionawa w tym drugim.
Document i DocumentFragment (en-US) zaimlementowały już nowe interfejsy.
Element Traversal Specification
The definition of 'ElementTraversal.childElementCount' in that specification.
Obsolete

Na chwilę obecną dodano wstępną definicje do interfejsu ElementTraversal i wykorzystywana jest ona w klasie Element.

Kompatybilność z przeglądarkami

No compatibility data found for api.ParentNode.childElementCount.
Check for problems with this page or contribute missing data to mdn/browser-compat-data.

Zobacz także