HTML

HTML (HyperText Markup Language) jest językiem opisowym, który określa strukturę strony internetowej.

Skrócona historia

W 1990 roku, w ramach swojej wizji Sieci, Tim Berners-Lee zdefiniował pojęcie hipertekstu, które Berners-Lee sformalizował w następnym roku za pomocą znacznika opartego głównie na SGML. IETF zaczął formalnie określać kod HTML w 1993 roku, a po kilku projektach wydał wersję 2.0 w 1995. W 1994 Berners-Lee założył W3C w celu rozwijania Sieci Web. W 1996 roku, the W3C przejęło prace nad HTML i rok później opublikowało rekomendację HTML 3.2. HTML 4.0 został wydany w 1999 roku i stał się standardem ISO w 2000 roku.

W tym czasie W3C prawie porzuciło HTML na rzecz XHTML, co skłoniło do założenia w 2004 roku niezależnej grupy o nazwie WHATWG (en-US). Dzięki WHATWG, prace nad HTML5 (en-US) były kontynuowane: obie organizacje wydały pierwszy projekt w 2008 roku i ostateczny standard w 2014 roku.

Koncepcja i składnia

Dokument HTML jest dokumentem tekstowym zbudowanym z elementów (en-US). Elementy są otoczone pasującymi znacznikami (en-US) otwierającymi i zamykającymi. Każdy znacznik zaczyna się i kończy nawiasami kątowymi (<>). Istnieje kilka pustych lub nieważnych znaczników, które nie mogą zawierać żadnego tekstu, na przykład <img> (en-US).

Można rozszerzyć znaczniki HTML o atrybuty (en-US), które dostarczają dodatkowych informacji wpływających na interpretację elementu przez przeglądarkę:

Szczegóły dotyczące struktury elementu HTML

Plik HTML jest zwykle zapisywany z rozszerzeniem .htm lub .html, obsługiwanym przez serwer WWW (en-US), i może być renderowany przez dowolną przeglądarkę internetową.

Dowiedz się więcej

Wiedza ogólna

Nauka HTML

Odniesienia techniczne