Leeg element

Een leeg element is een element van HTML, SVG of MathML dat geen childnode kan bevatten (geneste elementen of tekstnodes).

De specificaties voor HTMLSVG en MathML definiëren heel nauwkeurig wat elk element kan bevatten. Vele combinaties hebben geen semantische betekenis, bijvoorbeeld een <audio> (en-US)-element dat is genest in een <hr> (en-US)-element.

In HTML is het gebruik van een sluitlabel op een leeg element over het algemeen ongeldig. <input type="text"></input> is bijvoorbeeld ongeldige HTML.

In HTML bestaan de volgende lege elementen: