Constructor

Een constructor behoort tot een bepaalde object klasse en wordt gebruikt om een instantie van het object te maken en het object te initialiseren. Het concept van een constructor is terug te vinden in de meeste object-geori├źnteerde programmeertalen.

Syntax

// Dit is een generische standaard constructor voor klasse Default
function Default() {
}

// Dit is een overloaded constructor voor klasse Overloaded
// met parameter argumenten
function Overloaded(arg1, arg2, ...,argN){
}

Om in JavaScript een nieuwe object referentie toe te wijzen aan een variabele gebruiken we de new operator in combinatie met een constructor van de gewenste klasse.

function Default() {
}

// Een nieuwe referentie naar een Default object wordt toegewezen
// aan een lokale variabele defaultReference
var defaultReference = new Default();

 

Leer meer

Algemene kennis

Technische referentie