Αφαίρεση

Η αφαίρεση στον προγραμματισμό υπολογιστών είναι ένας τρόπος για να μειώνεται η πολυπλοκότητα και για να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται περίπλοκα υπολογιστικά συστήματα με μεγαλύτερη ευκολία, κρύβοντας την τεχνική πολυπλοκότητα των συστημάτων πίσω από απλούστερα API.

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

 Contributors to this page: Epameinondas-Soufleros
 Last updated by: Epameinondas-Soufleros,