Array.prototype.length

La propietat length representa un nombre sencer sense signe de 32 bits que és sempre numèricament major que la última posició de l'array.

Property attributes of Array.prototype.length
Writable yes
Enumerable no
Configurable no

Sintaxi

arr.length

Descripció

El valor de la propietat length és un sencer amb un signe positiu un valor menor de 2 elevat a 32 (232).

Es pot establir la propietat length per truncar un array en qualsevol moment. Quan s'exten un array per mitjà de canviar la seva propietat length, el nombre actual d'elements no s'incrementa; per exemple, si s'estableix length a 3 quan en aquell moment és 2, l'array encara conté només 2 elements. Així, la propietat length no necessàriament indica el nombre de valors definits en l'array. Vegeu també Relació entre length i propietats numèriques.

Exemples

Recorrer un array

En l'exemple següent, es recorre l'array numbers comprovant la propietat length. Es duplica el valor de cada element.

var numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

for (var i = 0; i < numbers.length; i++) {
  numbers[i] *= 2;
}
// numbers és ara [2, 4, 6, 8, 10]

Escurçar una array

L'exemple següent escurça l'array statesUS a una llargària de 50 en cas que la llargària actual sigui major de 50.

if (statesUS.length > 50) {
  statesUS.length = 50;
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.length' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.length' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també