translate

Experimental

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

L'atribut global translate és un atribut enumerat que s'utilitza per especificar si els valors dels atributs d'un element i els valors dels seus node de Text fills s'han de traduir quan la pàgina es localitzada, o deixar-los sense canvis. Pot tenir els següents valors:

  • cadena buida i "yes", indica que l'element s'ha de traduir quan es localitza la pàgina.
  • "no", indica que l'element no s'ha de traduir.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of 'translate' in that specification.
Living Standard Sense canvis des de l'última instantània, HTML 5.1
HTML 5.1
The definition of 'translate' in that specification.
Recommendation Instantània de HTML Living Standard, definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic No support No support No support No support No support
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support No support No support No support No support

Veure