<param>

Sumari

L'element HTML <param> (o element HTML de paràmetre ) defineix paràmetres per <object>.

Categories de contingut Cap.
Contingut permès Cap, és un empty element.
Omissió de l'etiqueta Ja que és un element buit, l'etiqueta d'inici ha d'estar present i l'etiqueta final no ha d'estar present.
Elements pares permesos Un <object> abans de qualsevol contingut dinàmic.
Interfície DOM HTMLParamElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

name
Nom del paràmetre .
type This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Només s'utilitza si el valuetype està ajustat a "ref". Especifica el tipus MIME dels valors trobats en l'URI especificat pel valor.
value
Especifica el valor del paràmetre.
valuetype This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Especifica el tipus de l'atribut value. Els valors possibles són:
  • data: El valor per defecte. El valor es passa a la implementació de l'objecte com una cadena.
  • ref: El valor és una URI a un recurs on s'emmagatzemen els valors de temps d'execució.
  • object: Un ID d'una altra <object> en el mateix document.

Exemples

Si us plau, veure la pàgina <object> per exemples de <param>.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<param>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<param>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<param>' in that specification.
Recommendation  

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsict 1.0 (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure