<legend>

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

L'Element HTML <legend> (o HTML llegenda element de camp) representa un títol per al contingut del se element principal  <fieldset>.

Categories de contingut Cap.
Contingut permès Phrasing content.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos En un <fieldset> el primer fill és aquest element <legend>
Interfície DOM HTMLLegendElement

Atributs

Aquest element nomès inclou els atributs globals.

Exemples

Veure <form> exemples sobre <legend>.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<legend>' in that specification.
Living Standard Definició d'un element legend
HTML Living Standard Living Standard Suggerit la presentació per omissió dels elements fieldset i legend
HTML5
The definition of '<legend>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<legend>' in that specification.
Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure