<fieldset>

L'element HTML <fieldset> s'utilitza per agrupar diversos controls així com etiquetes (<label>) dins d'un formulari web.

Categories de contingut Contingut dinàmic, secció arrel, llistat, element associat a formulari   , contingut palpable.
Contingut permès Un element <legend>  opcional, seguit de contingut dinàmic.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti Contingut dinàmic.
Interfície DOM HTMLFieldSetElement

Nota: a diferència de gairebé qualsevol altre element, l'especificació de representació WHATWG HTML suggereix min-width: min-content com a part de l'estil predeterminat per a <fieldset>, molts navegadors implementan aquest estil (o alguna cosa aproximada).

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

disabled HTML5
Si aquest atribut booleà està establert, els controls de formulari que són els seus descendents, amb excepció dels descendents del seu primer element opcional <legend>, estan desactivats, és a dir, no es poden editar. Ells no rebran cap event de navegació, com clics del ratolí o els relacionats amb el focus. Sovint els navegadors mostran aquests controls amb gris
form HTML5
Aquest atribut té el valor de l'atribut id de l'element <form> que està relacionat amb. El seu valor per defecte és l'id de l'element <form> més proper, que és un descendent de.
name HTML5
El nom associat amb el grup.
L'etiqueta per al conjunt del camp ve donada pel primer element <legend> que és un fill d'aquest conjunt de camp.

Exemples

Exemple #1: Formulari amb fieldset, legend i label

<form action="test.php" method="post">
 <fieldset>
  <legend>Title</legend>
  <input type="radio" id="radio"> <label for="radio">Click me</label>
 </fieldset>
</form>

Exemple #2: Simulant un editable <select> a través d'un fieldset, radioboxes i textboxes*

El següent exemple està fet amb pur HTML i CSS. No hi ha cap codi JavaScript.

S'adverteix que els lectors de pantalles i dispositius d'assistència no interpretaran correctament el següent formulari; aquest exemple seria HTML vàlid si s'utilitzessin els elements correctes.

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Editable [pseudo]select</title>
<style type="text/css">

/* Generic form fields */

fieldset.elist, input[type="text"], textarea, select, option, fieldset.elist ul, fieldset.elist > legend, fieldset.elist input[type="text"], fieldset.elist > legend:after {
 -webkit-box-sizing: border-box;
 -moz-box-sizing: border-box;
 box-sizing: border-box;
}

input[type="text"] {
 padding: 0 20px;
}

textarea {
 width: 500px;
 height: 200px;
 padding: 20px;
}

textarea, input[type="text"], fieldset.elist ul, select, fieldset.elist > legend {
 border: 2px #cccccc solid;
 border-radius: 10px;
}

input[type="text"], fieldset.elist, select, fieldset.elist > legend {
 height: 32px;
 font-family: Tahoma;
 font-size: 14px;
}

input[type="text"]:hover, textarea:hover, select:hover, fieldset.elist:hover > legend {
 background-color: #ddddff;
}

select {
 padding: 4px 20px;
}

option {
 height: 30px;
 padding: 5px 4px;
}

option:not(:checked), textarea:focus {
 background-color: #ffcccc;
}

fieldset.elist > legend:after, fieldset.elist label {
 height: 28px;
}

input[type="text"], fieldset.elist {
 width: 316px;
}

input[type="text"]:focus {
 background: #ffcccc url("data:image/gif;base64,R0lGODlhEAAQANU5APnoxuvr6+uxPdvb2+rq6ri4uO7qxunp6dPT06SHV+/rx8vLy+nezLO0sbe3t9Ksas+qaaCEV8rKyp2dnf39/QAAAK6ursifZHFxcc/Qzu3mxYyMjExCJnV1dc6maO7u7o+Pj2tXNoaGhtfDpKCDVu3lxM+tcaKEV9bW1qOFVWNjY8KrisTExNra2nBbObGxsby8vO/mu7Kyso9ZAuzs7MSgAIiKhf///8zMzP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAADkALAAAAAAQABAAAAaXwJxwSCwOYzWkMpkkZmoAqDQaJdpqAqw2m53NRjlboAarFczomcE0C99o8DgNMVM8Tm3bbYDr9x11DwkzDG5yc2oQJIRCenx/MxoeETM2Q3pxATMlF4MYlo17OAsdLispMyAioIY0BzMcITMTKBasjgssFTMqGxItMjYUoTQBBAQHxgE0wZcfMtDRMi/QrA022NnaNg1CQQA7") no-repeat 2px center !important;
}

input[type="text"]:focus, textarea:focus, select:focus, fieldset.elist > legend {
 border: 2px #ccaaaa solid;
}

fieldset {
 border: 2px #af3333 solid;
 border-radius: 10px;
}

/* Editable [pseudo]select (i.e. fieldsets with [class=elist]) */

fieldset.elist {
 display: inline-block;
 position: relative;
 vertical-align: middle;
 overflow: visible;
 padding: 0;
 margin: 0;
 border: none;
}

fieldset.elist ul {
 position: absolute;
 width: 100%;
 max-height: 320px;
 padding: 0;
 margin: 0;
 overflow: hidden;
 background-color: transparent;
}

fieldset.elist:hover ul {
 background-color: #ffffff;
 border: 2px #af3333 solid;
 left: 2px;
 overflow: auto;
}

fieldset.elist ul > li {
 list-style-type: none;
 background-color: transparent;
}

fieldset.elist label {
 display: none;
 width: 100%;
}

fieldset.elist input[type="text"] {
 width: 100%;
 height: 30px;
 line-height: 30px;
 border: none;
 background-color: transparent;
 border-radius: 0;
}

fieldset.elist > legend {
 display: block;
 margin: 0;
 padding: 0 0 0 5px;
 position: absolute;
 width: 100%;
 cursor: default;
 background-color: #ccffcc;
 line-height: 30px;
 font-style: italic;
}

fieldset.elist:hover > legend {
 position: relative;
 overflow: hidden;
}

fieldset.elist > legend:after {
 width: 20px;
 content: "\2335";
 float: right;
 text-align: center;
 border-left: 2px #cccccc solid;
 font-style: normal;
 cursor: default;
}

fieldset.elist:hover > legend:after {
 background-color: #99ff99;
}

fieldset.elist ul input[type="radio"] {
 display: none;
}

fieldset.elist input[type="radio"]:checked ~ label {
 display: block;
 width: 292px;
 background-color: #ffffff;
}

fieldset.elist:hover input[type="radio"]:checked ~ label {
 width: 100%;
}

fieldset.elist:hover label {
 display: block;
 height: 100%;
}

fieldset.elist label:hover {
 background-color: #3333ff !important;
}

fieldset.elist:hover input[type="radio"]:checked ~ label {
 background-color: #aaaaaa;
}

</style>

</head>
<body>

<form method="get" action="test.php">

<fieldset>
  <legend>Order a T-Shirt</legend>
  <p>Write your name (simple textbox): <input type="text" /></p>
  <p>Choose your size (simple select):
  <select>
    <option value="s">Small</option>
    <option value="m">Medium</option>
    <option value="l">Large</option>
    <option value="xl">Extra Large</option>
  </select></p>
  <div>What address do you want to use? (editable pseudoselect)
  <fieldset class="elist">
    <legend>Address&hellip;</legend>
    <ul>
      <li><input type="radio" value="1" id="address-switch_1" checked /><label for="address-switch_1"><input type="text" value="19 Quaker Ridge Rd. Bethel CT 06801" /></label></li>
      <li><input type="radio" value="2" id="address-switch_2" /><label for="address-switch_2"><input type="text" value="1000 Coney Island Ave. Brooklyn NY 11230" /></label></li>
      <li><input type="radio" value="3" id="address-switch_3" /><label for="address-switch_3"><input type="text" value="2962 Dunedin Cv. Germantown TN 38138" /></label></li>
      <li><input type="radio" value="4" id="address-switch_4" /><label for="address-switch_4"><input type="text" value="915 E 7th St. Apt 6L. Brooklyn NY 11230" /></label></li>
    </ul>
  </fieldset>
  </div>
  <p>Write a comment:<br />
  <textarea></textarea></p>
  <p><input type="reset" value="Reset" /> <input type="submit" value="Send!" /></p>
</fieldset>

</form>

</body>
</html>

Veure aquest exemple en acció

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<fieldset>' in that specification.
Living Standard Definició de l'element fieldset
HTML Living Standard Living Standard Suggerit la representació per defecte dels elements fieldset i legend
HTML5
The definition of '<fieldset>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<fieldset>' in that specification.
Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
atribut disabled (Yes) (Yes) (Yes)[1] 12 6
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)
atribut disabled 4.4 ? ? ? 6.0

[1] No tots els descendents del control de formulari d'un fieldset desactivat es desactiven correctament en IE11; veure IE bug 817488: input[type="file"] not disabled inside disabled fieldset i IE bug 962368: Can still edit input[type="text"] within fieldset[disabled].

Errors

Veure