<dl>

L'element HTML <dl>  (o Element HTML llista de descripcions) tanca una llista de parells de termes i descripcions. Els usos més comuns per a aquest element són per implementa un glossari o per mostrar metadades (una llista de parells clau-valor).

Abans d'HTML5, <dl> es coneixia com una llista de definicions.

Categories de contingut Contingut dinàmic,i si els fills dels elements <dl>  inclouen un parell nom-valor, contingut palpable.
Contingut permès Zero o més elements <dt>, cadascun seguit d'un o més elements <dd>.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti contingut dinàmic.
Interfície DOM HTMLDListElement

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

compact This API has not been standardized.
Obliga a la descripció que aparegui en la mateixa línia que el terme. Aquest atribut no s'admet

Exemples

Terme únic i descripció

<dl>
 <dt>Firefox</dt>
 <dd>A free, open source, cross-platform, graphical web browser
   developed by the Mozilla Corporation and hundreds of volunteers.</dd>

 <!-- other terms and definitions -->
</dl>

Sortida:

Image:HTML-dl1.png

Múltiples termes, descripció única

<dl>
 <dt>Firefox</dt>
 <dt>Mozilla Firefox</dt>
 <dt>Fx</dt>
 <dd>A free, open source, cross-platform, graphical web browser
   developed by the Mozilla Corporation and hundreds of volunteers.</dd>

 <!-- other terms and definitions -->
</dl>

Sortida:

Image:HTML-dl2.png

Terme únic, múltiples descripcions

<dl>
 <dt>Firefox</dt>
 <dd>A free, open source, cross-platform, graphical web browser
   developed by the Mozilla Corporation and hundreds of volunteers.</dd>
 <dd>The Red Panda also known as the Lesser Panda, Wah, Bear Cat or Firefox,
   is a mostly herbivorous mammal, slightly larger than a domestic cat
   (60 cm long).</dd>

 <!-- other terms and definitions -->
</dl>

Sortida:

Image:HTML-dl3.png

Múltiples termes i descripcions

També és possible definir diversos termes amb las definicions múltiples corresponents, mitjançant la combinació dels exemples anteriors.

Metadata

La descripció de les llistes són útils per mostrar les metadades com una llista de parells de clau-valor.

<dl>
  <dt>Name</dt>
  <dd>Godzilla</dd>
  <dt>Born</dt>
  <dd>1952</dd>
  <dt>Birthplace</dt>
  <dd>Japan</dd>
  <dt>Color</dt>
  <dd>Green</dd>
</dl>

Consell: Pot ser útil per definir un separador clau-valor en CSS3, com ara:

dt:after {
 content: ": ";
}

Notes

No utilitzeu aquest element (ni elements <ul>) per crear simplement sangrat en una pàgina. Encara que funciona, això és una mala pràctica i enfosqueix el significat de les llistes de definicions.

Per canviar el sangrat de la descripció d'un terme, utilitzeu la propietat CSS margin.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<dl>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<dl>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<dl>' in that specification.
Recommendation Definició inicial

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure