<blockquote>

Sumari

L'element HTML <blockquote> (o Element HTML Bloc de cita) indica que el text adjunt és una cita estesa. Generalment, això es representa visualment per sagnat (veure Notes per a la forma de canviar-ho). Una adreça URL de la font de la cita es pot administrar mitjançant l'atribut cite, mentre que una representació de text de la font es pot administrar utilitzant l'element <cite>.

Categories de contingut Contingut de Flux, seccionament arrel, contingut palpable.
Contingut permès Contingut de Flux.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti Contingut de Flux.
Interfície DOM HTMLQuoteElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globlas.

cite
Un URL que designa un document o missatge per a la informació esmentada. Aquest atribut està destinat a assenyalar la informació que explica el context o la referència de la cita.

Exemple

<blockquote cite="http://developer.mozilla.org">
  <p>This is a quotation taken from the Mozilla Developer Center.</p>
</blockquote>

Resultat del codi HTML: :

This is a quotation taken from the Mozilla Developer Center.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<blockquote>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<blockquote>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<blockquote>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Notes

Per canviar el sagnat de <blockquote>, s'utilitza la propietat CSS margin.

Per cites curtes s'utilitza l'element <q>.

Veure

  • L'element <q> per a les cites en línia.
  • L'element <cite> per a cites de les fonts.