JSON

Об'єктний запис JavaScript (JSON, JavaScript Object Notation) — це формат подання даних. Всупереч назві, між JSON та форматом запису об'єктів у JavaScript, немає повної відповідності, а отже й сумісності. Втім, синтаксис дуже схожий. Й хоча підтримка JSON є у багатьох мовах програмування, найкраще придається він саме в застосунках, написаних мовою JavaScript, як-от web-сайти чи розширення переглядачів.

JSON може подавати числа, тип boolean, рядки, null, масиви (впорядковані послідовності значень), а також об'єкти (містять пари ключ-значення), які й собі можуть містити значення всіх наведених типів (зокрема, інші об'єкти чи масиви). Складніші дані, як-от функції, регулярні вирази чи дати, в JSON неможливо подати як є — їх доведеться попередньо перетворювати на дані підтримуваних типів. Початково об'єкти Date перетворювано на рядок, що містить запис дати у форматі ISO, тож не всі відомості буде загублено. Втім, якщо є потреба зберігати у JSON деякі додаткові типи даних, доведеться виконати належні перетворення до серіалізування та після десеріалізування.

Формат JSON, як і XML, уможливлює збереження ієрархічних даних, на відміну від більш традиційного CSV. Чимало інструментів надають можливість перетворення даних між цими двома форматами, як-от JSON to CSV Converter або ж JSON to CSV Converter.

Довідатись більше

Загальні відомості

  • JSON у Вікіпедії

Технічна довідка