JavaScript Object Notation (JSON, об'єктний запис JavaScript) — це формат обміну даними. Не зважаючи на те, що JSON не є строгою підмножиною JavaScript, він нагадує його синтаксис. Хоча багато мов програмування підтримують JSON, та він є особливо корисним для використання у програмах, що базуються на JavaScript, таких, як веб-сайти чи розширення браузерів.

JSON може представляти числа, булеві значення, строки, null, масиви (впорядковані послідовності значень) та об'єкти (пари ключ-значення), що включають у себе ці значення, чи інші обїекти та масиви. JSON не підтримує представлення більш складних даних, таких як функції, регулярні вирази, дати та інше.  (Об'єкти Date за замовчуванням серіалізуються у строку, що містить дату у форматі ISO, отже інформація не є остаточно втраченою). Якщо JSON вам потрібен для відображення додаткових типів даних, трансформуйте значення у строку, яку ви пізніше будете десеріалізовувати.

Як і XML, JSON може зберігати ієрархічні дані на відміну від більш традиційного формату CSV. Багато інструментів дає можливість трансформіції із одного формату в інший, наприклад JSON to CSV Converter.

Довідатись більше

Загальні поняття

  • JSON на Wikipedia

Технічна інформація

Мітки документа й учасники

Зробили внесок у цю сторінку: Ahineya
Востаннє оновлена: Ahineya,