Глобальний об'єкт

Глобальний об'єкт — це об'єкт, що є носієм чи то пак виразником глобальної області видимості.

В JavaScript глобальний об'єкт завжди визначено. У веб-переглядачах створювані скриптами глобальні змінні насправді є властивостями цього об'єкта (натомість, у середовищі node.js це не так). Інтерфейс глобального об'єкта залежить від контексту виконання скрипта:

  • В переглядачах всякий код, окрім коду фонових задач, має Window за глобальний об'єкт. Це стосується переважної більшості JavaScript-коду тенет;
  • Код, виконуваний всередині Worker, має примірник WorkerGlobalScope за глобальний об'єкт;
  • Код, виконуваний в середовищі node.js, має відповідний об'єкт з ім'ям global.

Об'єкт window в перегядачі

Веб-переглядач має window за глобальний об'єкт, тож будь-яка глобальна змінна чи функція є водночас властивістю об'єкта window. Наведений нижче приклад засвідчує, що оголошення змінної в глобальній області видимості створює у window нову властивість:

var foo = 'Дещось';
foo === window.foo;  // Вертає true

console.log(window.foo);  // Виводить "Дещось"

Те саме стосується оголошень функцій:

function greeting() {
  console.log('Отакої');
}

// Те саме, що й простий виклик greeting()
window.greeting();