<aside>

HTML <aside> elementi bir belgenin ana içeriğiyle yüzeysel bir bağ taşıyan bölümünü temsil eder.

İçerik kategorileri Akış içeriği, bölümlenmiş içerik, belirlenmiş içerik.
Kullanılabilir içerik Akış içeriği.
Etiket İhmalleri Hiçbiri.
Kullanılabilir Üst Elementler Akış içeriğini kabul eden herhangi bir element. Ancak <aside> elementi, {{HTMLElement("address")}} elementinin alt elementi olarak kullanılamaz.
Kullanılabilir ARIA {{ARIARole("feed")}}, {{ARIARole("note")}}, {{ARIARole("presentation")}}, {{ARIARole("region")}}, {{ARIARole("search")}}
DOM arayüzü {{domxref("HTMLElement")}}

Öznitelikler

Bu element yalnızca evrensel öznitelikleri içerir.

Kullanım Notları

 • <aside> elementini parantez içine alınmış metinler için kullanmayınız. Çünkü bu tip metinler ana akış içerisinde sayılmaktadır.

Örnekler

<article>
 <p>
  Disney yapımı olan <em>Küçük Deniz Kızı</em> filmi ilk kez 1989'da vizyona girdi.
 </p>
 <aside>
  <p>
   Film ilk çıkışında 87 milyon dolar hasılat yapmayı başardı.
  </p>
 </aside>
 <p>
  Film hakkında daha fazla bilgi için...
 </p>
</article>

{{EmbedLiveSample("Examples")}}

Özellikler

Özellik Durum Yorum
{{SpecName('HTML WHATWG', 'semantics.html#the-aside-element', '<aside>')}} {{Spec2('HTML WHATWG')}}  
{{SpecName('HTML5 W3C', 'sections.html#the-aside-element', '<aside>')}} {{Spec2('HTML5 W3C')}}  

Tarayıcı uyumluluğu

{{Uyumluluk Tablosu}}

Özellik Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Temel destek 5 {{CompatVersionUnknown}} {{CompatGeckoDesktop("2.0")}} 9.0 11.10 4.1
Özellik Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Temel destek 2.2 {{CompatVersionUnknown}} {{CompatGeckoMobile("2.0")}} 9.0 11.0 4.2

Ayrıca bakınız

 • Bölümle ilişkili diğer elementler: {{HTMLElement("body")}}, {{HTMLElement("article")}}, {{HTMLElement("section")}}, {{HTMLElement("nav")}}, {{HTMLElement("h1")}}, {{HTMLElement("h2")}}, {{HTMLElement("h3")}}, {{HTMLElement("h4")}}, {{HTMLElement("h5")}}, {{HTMLElement("h6")}}, {{HTMLElement("hgroup")}}, {{HTMLElement("header")}}, {{HTMLElement("footer")}}, {{HTMLElement("address")}};
 • Bir HTML5 belgesinin bölümleri ve anahatları.
{{HTMLRef}}