bgsound

 

Podsumowanie

Atrybut <bgsound> Internet Explorera wiąże dźwięk tła ze stroną

Atrybuty

balance
Ten atrybut definiuje liczbę między -10,000 a +10,000, która decyduje, jak natężenie dźwięku będzie dzielone między głośniki.
loop
Ten atrybut wskazuje liczbę powtórzeń dźwięku, który jest do odegrania i może mieć zarówno wartość liczbową, jak i słowo kluczowe infinite (nieskończony).
src
Ten atrybut określa URL pliku dźwiękowego do odegrania, który musi być jednym z podanych typów: .wav, .au, or .mid.
volume
Ten atrybut definiuje liczbę pomiędzy -10,000 a 0, która decyduje o głośności dźwięku w tle strony.

Przykład

    <bgsound src="sound1.mid">

    <bgsound src="sound2.au" loop="infinite">

Notatki

Podobną funkcjonalność można osiągnąć w niektórych wersjach Netscape, używając znacznika <embed> do wywołania odtwarzacza audio.

Możesz pisać bgsound z samozamykającym się znacznikiem <bgsound />. Jednak, ponieważ ten element nie jest częścią standardu, robienie z niego znacznika w stylu XHTML, nie uczyni go walidowalnym.

{{ HTML:Element_Navigation() }}