element.setAttributeNodeNS

Podsumowanie

setAttributeNodeNS dodaje nowy węzeł atrybutu z określoną nazwą i przestrzenią nazw.

Składnia

replacedAttr = element.setAttributeNodeNS(namespace,attributeNode) 
  • replacedAttr jest zastąpionym węzłem atrybutu (jeśli istnieje), zwracanym przez tę funkcję.
  • attributeNode jest węzłem Attr.

Przykład

// <div id="one" special-align="utterleft">one</div> 
// <div id="two">two</div> 

var myns = "http://www.mozilla.org/ns/specialspace"; 
var d1 = document.getElementById("one"); 
var d2 = document.getElementById("two"); 
var a = d1.getAttributeNodeNS(myns, "special-align"); 
var d2.setAttributeNodeNS(myns, a); 

alert(d2.attributes[1].value) // zwraca: `utterleft'

Uwagi

Jeśli określony atrybut istnieje dla elementu, to jest on zastępowany nowym i zwracany.

Metody DOM do obsługi atrybutów to:

DOM Level 1 (brak obsługi przestrzeni nazw, najczęściej używane) DOM Level 2 (obsługa przestrzeni nazw) DOM Level 1 - praca bezpośrednio z węzłami Attr (rzadko używane) DOM Level 2 - praca bezpośrednio z węzłami Attr, z obsługą przestrzeni nazw (rzadko używane)
setAttribute (DOM 1) setAttributeNS setAttributeNode setAttributeNodeNS
getAttribute (DOM 1) getAttributeNS getAttributeNode getAttributeNodeNS
hasAttribute (DOM 2) hasAttributeNS - -
removeAttribute (DOM 1) removeAttributeNS removeAttributeNode -

Specyfikacja

DOM Level 2 Core: setAttributeNodeNS