element.setAttributeNode

Podsumowanie

setAttributeNode dodaje do elementu nowy węzeł typu Attr.

Składnia

zastąpionyAtr = element.setAttributeNode(atrybut)

Parametry

  • atrybut jest węzłem typu Attr
  • zastąpionyAtr jest węzłem zastąpionego atrybutu - jeśli był taki - zwróconym przez tę metodę

Przykład

// <div id="raz" align="left">raz</div>
// <div id="dwa">dwa</div>
d1 = document.getElementById("raz");
d2 = document.getElementById("dwa");
a = d1.getAttributeNode("align");
d2.setAttributeNode(a);
alert(d2.attributes[1].value)
// wypisze: "left"

Uwagi

Jeżeli istnieje już atrybut o danej nazwie, zostanie on zastąpiony nowym atrybutem i zwrócony jako wynik funkcji.

Tej metody używa się rzadko - do zmiany atrybutów elementu zwykle wykorzystywana jest metoda setAttribute.

Metody DOM do obsługi atrybutów to:

DOM Level 1 (brak obsługi przestrzeni nazw, najczęściej używane) DOM Level 2 (obsługa przestrzeni nazw) DOM Level 1 - praca bezpośrednio z węzłami Attr (rzadko używane) DOM Level 2 - praca bezpośrednio z węzłami Attr, z obsługą przestrzeni nazw (rzadko używane)
setAttribute (DOM 1) setAttributeNS setAttributeNode setAttributeNodeNS
getAttribute (DOM 1) getAttributeNS getAttributeNode getAttributeNodeNS
hasAttribute (DOM 2) hasAttributeNS - -
removeAttribute (DOM 1) removeAttributeNS removeAttributeNode -

Specyfikacja