mozilla
Wyniki wyszukiwania

  element.setAttributeNode

  Podsumowanie

  setAttributeNode dodaje do elementu nowy węzeł typu Attr.

  Składnia

  zastąpionyAtr = element.setAttributeNode(atrybut) 
  

  Parametry

  • atrybut jest węzłem typu Attr
  • zastąpionyAtr jest węzłem zastąpionego atrybutu - jeśli był taki - zwróconym przez tę metodę

  Przykład

  // <div id="raz" align="left">raz</div> 
  // <div id="dwa">dwa</div> 
  d1 = document.getElementById("raz"); 
  d2 = document.getElementById("dwa"); 
  a = d1.getAttributeNode("align"); 
  d2.setAttributeNode(a); 
  alert(d2.attributes[1].value) 
  // wypisze: "left"
  

  Uwagi

  Jeżeli istnieje już atrybut o danej nazwie, zostanie on zastąpiony nowym atrybutem i zwrócony jako wynik funkcji.

  Tej metody używa się rzadko - do zmiany atrybutów elementu zwykle wykorzystywana jest metoda setAttribute.

  Metody DOM do obsługi atrybutów to:

  DOM Level 1 (brak obsługi przestrzeni nazw, najczęściej używane) DOM Level 2 (obsługa przestrzeni nazw) DOM Level 1 - praca bezpośrednio z węzłami Attr (rzadko używane) DOM Level 2 - praca bezpośrednio z węzłami Attr, z obsługą przestrzeni nazw (rzadko używane)
  setAttribute (DOM 1) setAttributeNS setAttributeNode setAttributeNodeNS
  getAttribute (DOM 1) getAttributeNS getAttributeNode getAttributeNodeNS
  hasAttribute (DOM 2) hasAttributeNS - -
  removeAttribute (DOM 1) removeAttributeNS removeAttributeNode -

  Specyfikacja

  DOM Level 2 Core: setAttributeNode (wprowadzono w DOM Level 1 Core

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Ptak82, Mgjbot, Jan Dudek, khalid32
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,