element.scrollLeft

Podsumowanie

scrollLeft pobiera bądź ustawia liczbę pikseli, o którą zostanie przewinięta zawartość dokumentu. Kierunek przewijania odbywa się w lewo.

Składnia i wartości

// Pobierz wartość przewinięcia w pikselach
var sLeft = element.scrollLeft;

sLeft jest wartością liczbową reprezentującą ilość pikseli, o które element został przewinięty w lewo.

// Ustaw wartość przewinięcia w pikselach
element.scrollLeft = 10;

scrollLeft może przyjąć dowolną wartość liczbową, jednakże:

  • Jeżeli element nie może być przewijany (nie posiada atrybutu overflow), scrollLeft jest równe 0.
  • Jeżeli ustawiana wartość jest mniejsza niż 0, scrollLeft jest równe 0.
  • Jeżeli ustawiana wartość jest większa od wartości maksymalnej, o którą zawartość dokumentu może być przewijana, scrollLeft jest równe wartości maksymalnej.

Przykład

<script type="text/javascript">

function doScrollLeft(el, p)
{
  el.scrollLeft = p;
}

</script>

<div id="aDiv"
     style="width: 100px; height: 200px; overflow: auto;"
>
<script type="text/javascript">
for (var i=0; i<100; ++i){
  document.write(i + '-FooBar-FooBar-FooBar<br>');
}
</script>
</div>
<br>
<input type="button" value="Scroll left 50"
       onclick="doScrollLeft(document.getElementById('aDiv'), 50);"
>

Specyfikacja

To nie jest żadna część specyfikacji W3C.

Powiązania