element.removeAttributeNode

Podsumowanie

removeAttributeNode usuwa określony atrybut z bieżącego elementu.

Składnia

usuniętyAtr =element.removeAttributeNode(węzełAtrybutu)
  • węzełAtrybutu to węzeł typu Attr, który ma zostać usunięty
  • removedAttr to usunięty węzeł Attr.

Przykład

// <div id="top" align="center" />
var d = document.getElementById("top");
var d_align = d.getAttributeNode("align");
d.removeAttributeNode(d_align);
// align ma wartość domyślną - center,
// więc usunięty atrybut jest od razu zastępowany:
// <div id="top" align="center" />

Uwagi

Jeśli usuwany atrybut ma wartość domyślną, od razu zostanie nią zastąpiony. Zastępujący atrybut ma - jeśli mają tu one zastosowanie - taki sam URI przestrzeni nazw, nazwę lokalną oraz prefiks jak oryginalny węzeł.

Metody DOM do obsługi atrybutów to:

DOM Level 1 (brak obsługi przestrzeni nazw, najczęściej używane) DOM Level 2 (obsługa przestrzeni nazw) DOM Level 1 - praca bezpośrednio z węzłami Attr (rzadko używane) DOM Level 2 - praca bezpośrednio z węzłami Attr, z obsługą przestrzeni nazw (rzadko używane)
setAttribute (DOM 1) setAttributeNS setAttributeNode setAttributeNodeNS
getAttribute (DOM 1) getAttributeNS getAttributeNode getAttributeNodeNS
hasAttribute (DOM 2) hasAttributeNS - -
removeAttribute (DOM 1) removeAttributeNS removeAttributeNode -

Specyfikacja