element.prefix

Podsumowanie

prefix zwraca prefiks przestrzeni nazw węzła lub null, jeśli nie określono prefiksu.

Składnia

string = element.prefix
element.prefix =string

Przykłady

<x:div onclick="alert(this.prefix)"/>

Wyświetlone zostanie "x".

Uwagi

Własność ta działa tylko wtedy, gdy używany jest parser przetwarzający przestrzenie nazw, tj. gdy dokument serwowany jest z typem MIME XML. Własność nie działa dla dokumentów HTML.

Specyfikacja

Node.prefix (wprowadzona w DOM2)