element.namespaceURI

Podsumowanie

Zwraca URI przestrzeni nazw tego węzła lub NULL, jeśli jej nie określono.

Składnia

przestrzeńNazw = element.namespaceURI

Parametry

  • przestrzeńNazw to ciąg znaków reprezentujący URI przestrzeni nazw bieżącego węzła.

Przykład

W poniższym wycinku kodu sprawdzane są localName i namespaceURI węzła. Jeśli namespaceURI jest zgodny ze zmienną zawierającą przestrzeń nazw dla XUL, węzeł jest uznawany za widget <browser /> w języku XUL.

if (node.localName == "browser"
    && node.namespaceURI == kXULNSURI) {
// xul browser
this.viewee = node.webNavigation.document;
//...
}

Uwagi

Nie jest to wyznaczona wartość, będąca rezultatem przeszukiwania w oparciu o deklaracje przestrzeni nazw w zakresie, w jakim znajduje się element. Jest to jedynie URI takiej przestrzeni nazw, jaką nadano w momencie tworzenia elementu.

Dla węzłow typów innych niż ELEMENT_NODE i ATTRIBUTE_NODE oraz węzłów utworzonych metodami DOM Level 1, jak document.createElement, wartość tej właściwości to zawsze NULL.

Zgodnie ze specyfikacją Namespaces in XML atrybut nie dziedziczy przestrzeni nazw po elemencie, do którego jest przypisany. Jeśli atrybut nie ma bezpośrednio nadanej przestrzeni nazw, po prostu nie należy do żadnej przestrzeni.

Specyfikacja