element.id

Podsumowanie

Własność id jednoznacznie identyfikuje bieżący element.

Składnia i wartości

id_str = element.id
element.id =id_str
  • id_str to ciąg znaków reprezentujący id bieżącego elementu.

Przykład

if (element.id != "main_loop")
     goBack();

Uwagi

Nie ma ważniejszej własności w dziedzinie konstruowania stron niż id . ID elementu jest tym, czego najczęściej używa się by go wydobyć (np. za pomocą getElementById) i pozwala ono manipulować węzłami niezależnie od innych węzłów. W HTML-u i w XUL-u id definiowane jest jako atrybut tak:

<td id="table-cell2" />

Jeśli zamierzasz używać DOM na swoich stronach dobrze jest przypisać tyle atrybutów id ile tylko będzie potrzebne. Zauważ też, że id używa się również by powiązać reguły stylów CSS z poszczególnymi elementami.

Specyfikacja