element.hasAttribute

Podsumowanie

hasAttribute zwraca wartość logiczną oznaczającą, czy element posiada określony atrybut czy nie.

Składnia

wynik = element.hasAttribute(nazwaAtrybutu)
  • wynik to rezultat sprawdzenia - true lub false
  • nazwaAtrybutu jest ciągiem znaków określającym nazwę atrybutu

Przykład

// przed ustawieniem wartości sprawdź, czy atrybut istnieje
d = document.getElementById("div1");
if(d.hasAttribute("align")){
  d.setAttribute("align", "center");
}

Uwagi

Metody DOM do obsługi atrybutów to:

DOM Level 1 (brak obsługi przestrzeni nazw, najczęściej używane) DOM Level 2 (obsługa przestrzeni nazw) DOM Level 1 - praca bezpośrednio z węzłami Attr (rzadko używane) DOM Level 2 - praca bezpośrednio z węzłami Attr, z obsługą przestrzeni nazw (rzadko używane)
setAttribute (DOM 1) setAttributeNS setAttributeNode setAttributeNodeNS
getAttribute (DOM 1) getAttributeNS getAttributeNode getAttributeNodeNS
hasAttribute (DOM 2) hasAttributeNS - -
removeAttribute (DOM 1) removeAttributeNS removeAttributeNode -

Specyfikacja