mozilla
Wyniki wyszukiwania

  element.getElementsByTagNameNS

  UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
  Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
  Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.

  Podsumowanie

  Zwraca listę elementów o danej nazwie znacznika należącej do danej przestrzeni nazw.

  Składnia

  elements =element.getElementsByTagNameNS(namespace,localName) 
  
  • elements jest NodeList znalezionych elementów w kolejności ich występowania w drzewie.
  • element jest elementem startowym. Zauważ, że tylko potomkowie tegoż elementu zawarci są w przeszukiwaniu, ale nie on sam węzeł.
  • namespace jest przestrzenią nazw URI elementów do przeszukania (zobacz element.namespaceURI).
  • name is either the local name of elements to look for or the special value "*", which matches all elements (see element.localName).

  Przykład

  // check the alignment on a number of cells in a table. 
  var table = document.getElementById("forecast-table"); 
  var cells = table.getElementsByTagNameNS("www.mozilla.org/ns/specialspace/", "td"); 
  for (var i = 0; i < cells.length; i++) { 
    status = cells[i].getAttribute("status"); 
    if ( status == "open") { 
      // grab the data 
    }
  }
  

  Uwagi

  element.getElementsByTagNameNS is similar to document.getElementsByTagNameNS, except that its search is restricted to those elements which are descendants of the specified element.

  Specyfikacja

  DOM Level 2 Core: Element.getElementsByTagNameNS

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, khalid32, Bedi, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,