element.getElementsByTagNameNS

Podsumowanie

Zwraca listę elementów o danej nazwie znacznika należącej do danej przestrzeni nazw.

Składnia

elements =element.getElementsByTagNameNS(namespace,localName)
 • elements jest NodeList znalezionych elementów w kolejności ich występowania w drzewie.
 • element jest elementem startowym. Zauważ, że tylko potomkowie tegoż elementu zawarci są w przeszukiwaniu, ale nie on sam węzeł.
 • namespace jest przestrzenią nazw URI elementów do przeszukania (zobacz element.namespaceURI).
 • name is either the local name of elements to look for or the special value "*", which matches all elements (see element.localName).

Przykład

// check the alignment on a number of cells in a table.
var table = document.getElementById("forecast-table");
var cells = table.getElementsByTagNameNS("www.mozilla.org/ns/specialspace/", "td");
for (var i = 0; i < cells.length; i++) {
  status = cells[i].getAttribute("status");
  if ( status == "open") {
    // grab the data
  }
}

Uwagi

element.getElementsByTagNameNS is similar to document.getElementsByTagNameNS, except that its search is restricted to those elements which are descendants of the specified element.

Specyfikacja