element.clientHeight

Podsumowanie

Zwraca wewnętrzną wysokość elementu w pikselach, włączając marginesy wewnętrzne ( padding ), ale bez poziomego paska przewijania, obramowań i marginesów zewnętrznych ( margin ).

clientHeight można wyliczyć jako (właśność height CSS) + (padding w CSS) - (wysokość poziomego paska przewijania (jeśli jest)).

Składnia i wartości

var h = element.clientHeight;

h to liczba całkowita reprezentująca clientHeight elementu w pikselach.

clientHeight jest tylko do odczytu.

Przykład

padding-top

Gentle, individualistic and very loyal, Birman cats fall between Siamese and Persian in character. If you admire cats that are non aggressive, that enjoy being with humans and tend to be on the quiet side, you may well find that Birman cats are just the felines for you.

Image:BirmanCat.jpgAll Birmans have colorpointed features, dark coloration of the face, ears, legs and tail.

Cat image and text coming from http://www.best-cat-art.com/

padding-bottom

LeftTopRightBottommargin-topmargin-bottomborder-topborder-bottom

Grafika:clientHeight.png

Specyfikacja

Nie należy do żadnej ze specyfikacji W3C.

Uwagi

clientHeight jest niestandardową właściwością, wprowadzoną w modelu obiektowym przeglądarki Internet Explorer.

Dokumentacja